Åbo slottet
åbo slottet

Fram till 1698 var slottet säte för landshövdingen och länsstyrelsen.
Även, johans och Karins döttrar, Sofia (som 24 år gammal gifte sig med 60-åriga.Gripsholms slott där de hölls fångna hösten 1571 till sommaren 1573.Borgen hade vid den här tiden drygt 600 invånare, och var som en eget litet samhälle med alla de sociala grupperingarna som hörde till tiden.I furstehovet ingick nu både utländska och svenska adelsmän och i hovhållningen fanns nu allt som skulle finnas i ett hov som gyckelmakare, dvärgar, duktiga kockar och ett musikkapell.Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status.Avvikande öppettider, stängd, stängd, stängd, stängd, stängd loto quebec appel d'offre 10:00 - 15:00.Sedan 1881 finns Åbo stads historiska museum på slottet.Se slottets webbplats för tidtabeller och övrig information.Pargas hembygdsmuseum, ett vackert museiområde i hjärtat av Pargas.Periodutställningarna i förburgen visar upp pärlorna ur samlingarna: smycken, dräkter, möbler och textiler.
Även Johan utförde stora ombyggnader av slottet - under hans tid inreddes kungssalen och drottningssalen och det renässanshov han införde på slottet sägs ha blivit startskottet urheilulehti veikkaus för renässansperioden i Finland.
Erik satt kvar på Västerås slott fram till hösten 1574 då han fördes över till Örbyhus slott, där han dog tre år senare.
Turun linnan korjaus vuosina.Ungefär samtidigt flyttade även Lars Henriksson (Hordeel) in som fogde på slottet.Turun kaupungin historiallinen museo.Det fanns klara gränser mellan de olika grupperna och var och en visste var de hörde hemma.Västerås slott, där de skilde på Erik och Karin (samt barnen som fick åka tillbaka till Åbo slott igen.Johan fick Åbo slott, där han både bodde och skötte sina förvaltningsarbeten.Undan för undan byggdes kastellet ut och blev så småningom en stor och pampig försvarsborg.Stängd, stängd, stängd, stängd, ge feedback, postadress: PB Åbo.

1500-talet, på 1530-talet inledde, gustav Vasa en omfattande ombyggnad av slottet, då han byggde om den gamla medeltida försvarsborgen till ett modernt renässansslott.

Sitemap