Bonuksen kerääminen

Esimerkki: Verovelvollisella on 100.000 euron talletus ja hän saa sen perusteella 100 bonuspistettä, joiden arvo on 100 euroa.
Päomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen hertta korttipelit tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen (TVL 32 ).Ohjeen kohdassa.5 on käsitelty erikseen elinkeinotoimintaan, maatilatalouden harjoittamiseen tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvät hyvityksiä.A saattoi käyttä bonuksia ainoastaan yksityistalouteen liittyviin pankki-, kiinteistönvälitys- ja vakuutuspalvelujen maksujen maksamiseen.Kulutusosuuskuntia on käsitelty edellä kohdassa.2 Yksityistalouteen liittyvät hyvitykset.Tällaisia etuja vastaavat menot ovat verotuksessa vähennyskelvottomia.Vuosi-ilmoitus on annettava myös näissä tapauksissa.Ennakkoperintälakia oli perusteltua tulkita niin, ettei kysymyksessä olevien lentopisteiden käytöstä muodostunut ennakkoperintälaissa tarkoitettuun palkkaan rinnastuvaa etua.Poikkeusluontoisesti voidaan antaa verovelvolliselle arvoltaan vähäinen kertaluontoinen tavaralahja, johon verovelvollisella ei saa olla mitän valintavaltaa.Kanta-asiakasoptioita, jotka oikeuttavat merkitsemän competence poker sharkscope kyseisen yhtiön osakkeita.
Omistajayrittäjän muuta veronalaista ansiotuloa.Veronalaisia ovat myös yritysten tai vastaavien hallintoelinten jäsenten (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen) saamat edut työsuhteen olemassaolosta riippumatta.Bonus voidaan antaa myös alennuksina metsäyhtiön tekemistä metsäpalveluista.Omistajayrittäjän/työntekijän saama etu realisoituu pisteitä käytettäessä tai edun saamishetkellä myös siinä tapauksessa, että omistajayrittäjä/työntekijä siirtä tai muutoin luovuttaa yrityksen menoista kertyneitä pisteitä tai muun edun muulle taholle.Kortin käytöstä ei synny osakeyhtiön omistajayrittäjälle peiteltyä osinkoa, koska kyseessä ei ole osakeyhtiöltä vaan kolmannelta osapuolelta saatu etu.Edellä mainitussa tapauksessa KHO:2011:26 yksittäisen työntekijän saaman edun märä oli pieni.Bonusosakkeen saantoaika luetaan alkuperäisten osakkeiden hankintahetkestä.Keskusverolautakunta oli asiaa koskevassa ennakkoratkaisussa aikaisemmin katsonut, että kyseessä ei ole kuitenkaan veronalainen etu siltä osin kuin edut käytetän vain ja ainoastaan tuleviin palvelumaksuihin 33,64 euron (200 markan) märästä.Jos verovelvollinen ostaa luottokortilla velaksi jonkin tavaran tai palvelun, ei tällaisen oston perusteella saatua bonusta pidetä lainan perusteella saatavana bonuksena.KVL 23/2011 X Pankki Oy:n tarkoituksena oli ottaa käyttön uusi bonusjärjestelmä, jossa pankki myönsi asiakkailleen palvelujen käytön perusteella bonustilille kertyvä bonusta.

A saattoi käyttä bonuksia ainoastaan yksityistalouteen liittyvien pankki-, kiinteistönvälitys- ja vakuutuspalvelujen maksuihin.
Kanta-asiakkaille on myös voitu tarjota alennuksia tai kanta-asiakasoptioita.
Tuloverolain ja maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavilla jäsenillä ylijämänpalautuksen tuloutusajankohdan puolestaan ratkaisee suorituksen saantihetki.


Sitemap