Medeltida slott i finland


Liksom sin far var can you be rich from gambling in casino han riddare.
Eventuellt föddes Gudmar på Ulvåsa som var ett släktgods, död efter 1313.
Dagens historiker håller däremot Kristiern i Brunsberg, Södermanland, som anfader - se de tidiga ättemedlemmarna här.
Via den tog man sig ut ur Västergötland mot Norge eller vidare upp mot Dal till det då västgötska.Fragmentarisk i hög grad är den framställning jag här lämnat över ett slotts historia under 140 år, men tyvärr synes det i detta nu ej vara någon levande möjligt att ytterligare fullständiga den.En tidig fogde på Ekholm var förmodligen marsken Erik Kettilsson Puke.Sparsamma är de uppgifter vi numera kunna erhålla om det forna Ekholm.Alla orterAarhus (2)Åbo (1)Åby (1)Åhus (1)Åkersberga (4)Åkullsjön (1)Åland (1)Ålborg (1)Ålesund (0)Alfta (5)Älgered netent bonus code 2015 (0)Älghult (1)Algutsrum (1)Alingsås (5)Älmhult (2)Alnö (1)Alunda (0)Älvdalen (1)Alvesta (0)Älvsbyn (0)Älvsjö (1)Åmål (1)Ammarnäs (1)Anderstorp (0)Aneby (2)Ängelholm (6)Angered (0)Arboga (2)Åre (1)Århus (0)Årjäng (0)Arkelstorp (2)Arlanda (0)Årsta (1)Arvidsjaur (1)Arvika (1)Åseda (1)Askersund (1)Äskhult (0)Åstorp (0)Åtvidaberg (0)Ausås (1)Avesta (4)Axvall.Ekholm sätts nu alltså i försvarstillstånd, eller uppbyggs måhända helt från grunden.Genom intriger från de övermodiga stormännen har en brytning uppstått mellan konung Magnus Eriksson och hans son Håkan, vilken sistnämnde efter faderns avsättning i februari 1362 utropas till svensk konung.Berörde Kringflutne ställen eller Kronoholmar hafva nu enligt den af Lands- Kontoret i Wenersborg meddelade upgift, följande namn: Slottsholmen (den förnämste och är förmodligen den samme som Edsholmen Ljungön, Ljufvön, Grothult, Bockön, Löfön, Kuhlön och Korsön.
När Margareta flugit ut och Sten blivit myndig bosatte sig Ebba på släktgodset Ekeberg i Närke.Kristians avsikt var ju att underlägga sig landsdelen och då har ansträngningarna givetvis i första hand inriktats på förstörandet av fästet som bevakade bygden och härvägen över älven.Den kriver sålunda Gustaf Vasa från Gripsholm till ståthållaren Gustaf Stenbock och påminner om nödvändigheten av att befästa "Naglemesund och den 25 januari påföljande år avlåter han till Stenbock.fl.På öns norra sida växer en hagtornsbuske och under denna, sade man, skulle en drottning ligga begraven.Tillbaka År 1413 - Vredens ö Åtta år senare gives genom Eriks av Pommern skattebok den första underrättelsen om "Trollhätta qvarn vilken ligger invid "huset" (Ekholm och som "för räntan allena mal till husens tarf.v.s.Den stora hålan på norra sidan av ön markerar tydligen gränsen mellan förborgen och huvudfästet, vilket senare efter jordförhöjningen att döma synes ha ägt en storlek av c:a 32 meter i diam.Af detta skall ock store Edsvägen hafva fått sitt namn.På samma holme har nu det i gamla tider fasta Slottet och Kongsätet Edsborg varit beläget uppå en öfvermåttan lustig och ljuflig ort eftersom ock förbemälte Edsholme är kringhvärfd af andre nie åtskillige med ekeskog och andre fruktsamme trä bevuxne holmar, ibland hvilka äro.Tegelstenar uppger den på ön boende torparen ofta anträffas i jorden, och tvärs över ön gick en mot söder nästan tvärbrant avsättning som efter en förskansning.

I djupvattnet mitt i älvfårorna ha dessa stenbryggor dock säkerligen förbundits genom vindbroar.
Det var troligen genom att äkta Erik Karlsson Vasas dotter Ebba Eriksdotter Vase år 1512 som Erik Abrahamsson Leijonhufvud kom i besittning av Loholm och sannolikt även slottet Koberg.
Man berättar att Angantyr (fornnordisk bärsärk på 500-talet, son till Arngrim - far till de tolv Arngrimsönerna i Beowulfkvädet ) bott på Edsborg.


Sitemap