Poker tallinna 2018
poker tallinna 2018

Oma senistele ja tulevastele võimalikele klientidele soovime eelkõige rõhutada, et õigusabi ei ole elitaarne teenus, mis on kättesaamatu.
Klient ja tema eesmärgid ning vajadused on prioriteet.
See tähendab, et klient peab saama teenust, mis on kvaliteetne, asjakohane ja mõistlikult hinnastatud.
Meie meeskonnaliikmetel on pikaajaline kogemus tehingute nõustamisel ning keerukates kohtuvaidlustes nii avaliku kui eraõiguse valdkonnas.Soovime selgelt eristuda valides hoolikalt oma kliente ning pakkudes kliendile sisulist värtust kvaliteetse õigusteenuse näol.Meie jaoks on tähtis kliendile olulise pakkumine.Meie inimesed on omandanud oma kogemused Eesti juhtivates advokaadibüroodes või avalikus sektoris.Pühendamaks klientide vajadustele kogu vajaliku tähelepanu valime hoolikalt oma klientuuri ning oleme klientidele antavates hinnangutes otsekohesed ja ausad.Nii ei küsi me tasu esmase kliendikohtumise või meiega räkimise eest.Tegemist on igapäevase teenusega, mille asjakohane tarbimine aitab allan sheik poker vältida suuremaid probleeme ja muresid nii äritegevuses kui eraelus.
Pidades tähtsaks kliendile kasulikku lähenemist, soovime välistada kliendile mittevajalike teenuste veikkauksen nefertiti pali mümise ning oleme oma seisukohades ausad.Oma tegevuses oleme eelkõige orienteeritud kohase tulemuse saavutamisele, milleni viivad meie meeskonnaliikmete tahtekindlus, kompetentsus ja kogemused.Värtustades kliendi aega ning olemaks osutavate teenuste pakkumisel võimalikult efektiivsed, teeme tihedat koostöd teiste siduserialade spetsialistidega nagu notarid, kohtutäiturid, raamatupidajad, audiitorid, patendivolinikud jne.Meie peamisteks klientideks on kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted ja eraisikud, samuti ka riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutused.Kuigi asutatud advokaadibüroo on noor, siis meie meeskonnaliikmete kogemused klientide nõustamisel on oluliselt pikemad.Koostös kliendiga tötame välja vajalikud ning kliendi huve arvestavad lahendused ühes selgete ja kiirete vastustega.Täpsema ülevaate meie tegevusaladest saab siit.Thor Advokaadibüroo asutati 2012.Aasta alguses eesmärgi ja sihiga pakkuda kliendile paindlikku ja personaalselt õigusteenust.Pole olemas suur või väikest klienti on kvaliteedistandard, mis garanteerib tähelepanu ja hoole olenemata mure või probleemi mastaapsusest.Aasta alguses eesmärgi ja sihiga pakkuda kliendile paindlikku ja personaalselt õigusteenust.
Soovime selgelt eristuda valides.
" " He may absolve subjects from their fealty to wicked men.


Sitemap