Veikkaus koulutus englanniksi

Saariselän alueella päsee tutustumaan Perä-Pohjolan ja life is strange before the storm bonus episode farewell release Metsä-Lapin luontoon.
Archaeological investigations at the Sámi ringslot fiets sacrificial site of Ukonsaari in Lake Inari.
Järvien lahdet, lammet sekä luonnontilaiset metsäkannakset antavat alueelle oman luonteensa ja tarjoavat puitteet onnistuneille luontoretkille ja uusille elämyksille.Peuran/poron luiden, sarvien ja hampaiden suuri märä kuvastaa eläimen tärkeä asemaa saamelaiskulttuurissa.Kaikki saaren kivenkolot, luolat ja kalliohalkeamat tutkittiin, ja merkkejä uhrauksista löydettiin noin kymmenestä kivenkolosta, joissa kaikissa suoritettiin koekaivaukset.Tuolloin keskityttiin Ukonsaaren lounaisosan kalliohalkeamaan, josta löydettiin eläinten luita, sarvia ja hampaita.Suomen lappalaiset vuoteen 1945.Siellä on harjoitettu vuosisatojen ajan rituaalista toimintaa.Ukonsaari on merkittävä osa inarinsaamelaista kulttuuriperintöä, ja se on paikallisille ihmisille tärkeä etnisen identiteetin kannalta.Paikallisen tarinaperinteen mukaan kalastajien oli tapana viskata Ukonsaaren tienoilla Inarijärveen kolikko ja toivoa suotuisia tuulia.Tämän sivun osoite on /saariselka, saariselän alueen valtion maita hoitaa Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, Kelotie 1 / Siula-talo, 99830 Saariselkä.Toivo Immanuel Itkonen tekivät arkeologisia ja etnologisia tutkimuksia Inarissa vuosina 191012.
Viimeisimmät arkeologiset tutkimukset Ukonsaarella tehtiin vuonna 2006.
Luumateriaalista tunnistettiin peuran/poron, vuohen/lampaan, metson/teeren sekä tarkemmin märittelemättömien nisäkkäiden ja lintujen luita.Tämän sivun osoite on /saarijarvipuolanka, aluetta hoitaa Metsähallitus, PohjanmaanKainuun Luontopalvelut, osoite: Satamakatu 3 87100 Kajaani.Saarelta löydettiin myös Vasili Shuiskin 1600-luvun alussa lyöttämä hopeinen kopeekka sekä kuparipellin kappale.Luut haudattiin takaisin löytöpaikalleen, ja vain muutama luu otettiin talteen jatkotutkimuksia varten.Itä-Lappi, inari Sodankylä alueen valtion maita hoitaa Metsähallitus.

Proceedings of the First Workshop of the Delos Initiative.


Sitemap